Ga naar hoofdinhoud

Voor clubs

Parantee-Psylos vzw is een erkende en gesubsidieerde sportfederatie met een aanbod voor alle sporters met een handicap en op alle niveaus, van initiatie tot topsport. We stimuleren het sporten in georganiseerd clubverband. Onze leden zijn dan ook de clubs, van puur recreatieve clubs tot competitieve clubs.

Parantee-Psylosclubs of integratieclubs


Parantee-Psylosclubs zijn ofwel exclusieve G-sportclubs ofwel G-sport afdelingen. Exclusief wil zeggen dat G-sporters samen in groep sporten, met of tegen elkaar. Een G-afdeling is een onderdeel van een reguliere sportclub die ook voor een aansluiting bij Parantee-Psylos koos. Parantee-Psylos heeft momenteel meer dan 125 aangesloten clubs. Via diverse projecten onder clubbegeleiding en jeugdsport ondersteunen we de Parantee-Psylosclubs bij hun dagelijkse werking.

Integratieclubs zijn reguliere clubs die bij een reguliere (of valide) sportfederatie aangesloten zijn. Zij hebben een inclusieve G-sportwerking of een G-sportafdeling. Parantee-Psylos werkt samen met 25 reguliere sportfederaties en ondersteunt deze federaties om een G-sport beleid uit te werken en hun G-clubs te gaan begeleiden. Meer info over deze partnerfederaties vind je onder integratiebeleid.