Ga naar hoofdinhoud

Lid worden

Wie kan lid worden van Parantee-Psylos?

Iedereen kan lid worden van Parantee-Psylos, via het lidmaatschap bij een sportclub. De leden van Parantee-Psylos vzw zijn immers sportclubs.

Zowel sportclubs met rechtspersoonlijkheid (bv. een vzw-statuut) als sportclubs zonder rechtspersoonlijkheid (bv. een feitelijke vereniging) kunnen aansluiten.

De enige voorwaarde waaraan een sportclub moet voldoen is dat ze minstens tien leden telt, waarvan vijf leden met een handicap of kwetsbaarheid die sport beoefenen. De club moet minstens de ambitie hebben om na een jaar werking dit aantal te bereiken. 

Hoe lid worden?

Indien een club wenst aan te sluiten bij Parantee-Psylos kan zij best contact opnemen met een medewerker clubondersteuning van Parantee-Psylos (lore.schaut@parantee-psylos.be).  Deze medewerker is beschikbaar om ter plaatse de procedure te komen toelichten.
De club kan het lidmaatschap meteen in orde brengen.

Wat houdt de procedure om lid te worden in? 

Een club die wenst aan te sluiten bij Parantee-Psylos vult het formulier om lid te worden in. In deze link worden volgende gegevens opgevraagd:

  • je aanvraag om lid te worden;
  • de algemene gegevens en de bestuurs- en sporttechnische omkadering van de club;
  • de trainingsgegevens;

Door het invullen van deze link word je voorlopig aanvaard als club bij Parantee-Psylos. De clubondersteuner neemt contact op met jou en vraagt nog volgende gegevens op om jouw dossier te vervolledigen:

  • een ledenlijst
  • een huishoudelijk reglement of de statuten van de club


De club ontvangt vervolgens een factuur voor de betaling van de lidgelden op basis van de ledenlijst.

Op de eerstvolgende algemene vergadering van Parantee-Psylos kan de club definitief aanvaard worden op voorwaarde dat hij op deze algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien er op de eerstvolgende algemene vergadering geen vertegenwoordiger van de club aanwezig is, vervalt de voorlopige aanvaarding.

Wens je een sportclub op te starten maar weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact op met de G-sport consulent uit jouw buurt.

Kan ik als individu aansluiten bij Parantee-Psylos?

Sporters worden in principe via een sportclub lid van de federatie. Een overzicht van alle Parantee-Psylosclubs. Indien je niet kan of wil aansluiten bij een club is het ook mogelijk om bij de federatie aan te sluiten via de individuele lidmaatschapsformule. Voor meer informatie kan je terecht op info@parantee-psylos.be.

Hoeveel kost het lidmaatschap?

Clubs betalen voor hun leden een jaarlijkse bijdrage van 15 euro (FYS, VE, VI, AU, ASS-club) of 5 euro per persoon (exclusieve PSY-clubs). Een individueel lidmaatschap kost 25 euro per jaar.  

Hoe geef ik als club leden door?

Aangesloten clubs kunnen nieuwe leden steeds doorgeven. Meer info bij: Anneleen Monsieur, ledenadministratie@parantee-psylos.be.