Contrast

Downloads

Logo Parantee-Psylos

Het logo van Parantee-Psylos vzw kan door clubs en partners gebruikt worden na overleg. Het logo kan je hier downloaden:

Het logo kan ook in andere kwaliteiten opgevraagd worden op het Parantee-Psylossecretariaat.

Aansluiting nieuwe clubs

Parantee-Psylosdocument 13a: Infofiche voor Paranteeclubs 

De volledige procedure voor een nieuwe club om aan te sluiten bij Parantee-Psylos is te raadplegen via deze link. 

Andere documenten

Parantee-Psylosdocument 1: Aanvraag trofeeën
Parantee-Psylosdocument 4: Vrijheidsaanvraag
Parantee-Psylosdocument 7: Onkostenstaat
Parantee-Psylosdocument 10: Aanvraagdocument BK-pakket en SupPORT2
Parantee-Psylosdocument 11: Promotie sportactiviteiten
Parantee-Psylosdocument 13B_Aansluiting leden
Parantee-Psylosdocument 28: Portretrecht Parantee-Psylosdocument 30_Aanvraag tegemoetkoming mutualiteit voor lidgeld sportclub