Contrast

Prestatie- en selectiecriteria

Prestatiecriteria

Er zijn 3 verschillende topsportstatuten

  1. Elitestatuut: je presteert op wereldniveau
  2. Beloftestatuut: je presteert op Europees niveau en klopt aan bij het wereldniveau
  3. Talentenstatuut: je beschikt over het potentieel om op termijn het beloftestatuut of elitestatuut te behalen

Voor het elite- en beloftestatuut zijn nationale criteria opgesteld. Je vindt deze terug op de website van het Belgian Paralympic Committee. Deze criteria zijn dus dezelfde voor nederlandstalige en franstalige atleten.

Voor het talentenstatuut heeft Parantee-Psylos eigen criteria die passen binnen haar visie op het begeleiden van topsporters. De talentencriteria zijn voor enkele sporten nog in ontwikkeling. Indien er voor bepaalde sporten nog geen talentencriteria zijn opgesteld dan kan je met de topsportcoördinator een individueel talententraject opstellen richting beloftestatuut.

Indien je in aanmerking komt voor één van de statuten, neem contact op met steven.vanbeylen@parantee-psylos.be om je dossier op te stellen:

Elite en belofte

Talent

Met een topsportstatuut kan je worden opgenomen in een prestatie- of ontwikkelingsprogramma. Je huidige niveau en toekomstige potentieel zal bepalen in welk programma je wordt ingedeeld. In de praktijk kunnen dus sporters met een talentenstatuut in een prestatieprogramma worden ingedeeld en sporters met een beloftestatuut in een ontwikkelingsprogramma afhankelijk van de in te schatten progressie.

Indien je het topsportstatuut behaalt wordt het topsporterscontract ondertekent met daarin de wederzijdse rechten en plichten tussen topsporter en federatie.

Overzicht talentencriteria

Selectiecriteria

Voor de deelname aan sommige internationale wedstrijden (bv. World Cups) en kampioenschappen kan Parantee-Psylos bijkomende selectiecriteria opstellen die zowel topsporters als niet-topsporters de kans geven zich te selecteren. Indien Parantee-Psylos geen bijkomende selectiecriteria publiceert volgen we de internationale selectiecriteria zoals ze vermeld staan op de respectievelijke internationale sportfederatie. Een selectie geeft daarom geen recht op financiële ondersteuning.

Een overzicht van de selectiecriteria vind je hier:

De selectiecriteria voor de Paralympische Spelen in Tokyo vind je op de website van het Belgian Paralympic Committee.