Contrast

Integratiebeleid

Parantee-Psylos is een sportfederatie met een open blik. In 1999 startten we het integratiebeleid, naar het voorbeeld van andere Europese landen o.a. Nederland.

In de beleidsperiode 2005-2008 waren sporters met een handicap de doelgroep voor de reguliere federaties binnen de facultatieve opdracht 'prioriteitenbeleid'. Dit gaf het integratiebeleid een nieuwe impuls die resulteerde in een samenwerking met 10 sportfederaties. In meer dan 80 reguliere sportclubs werd een G-werking opgestart, de zogenaamde ankerclubs.

Het integratiebeleid ontwikkelde verder en breidde zich verder uit om een ruimer en kwaliteitsvoller sportaanbod voor personen met een beperking te creëren. Eind 2016 telden we 26 partnerfederaties en 162 integratieclubs.

Vanaf 2017 verankert de Vlaamse overheid het integratiebeleid in het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector als extra basisopdracht voor onze organisatie. Met een samenwerkingsprotocol wil Parantee-Psylos haar ondersteuningsmogelijkheden duidelijker in kaart brengen, nog meer op maat van haar partnerfederaties werken, samenwerkingen naar een hoger niveau brengen en nog meer sportfederaties aanzetten om G-sport te integreren in de basiswerking.

Een nauwere samenwerking met de G-sportconsulenten van Sport Vlaanderen en steden ondersteunt Parantee-Psylos en de reguliere sportfederaties in de begeleiding van sportclubs die een G-werking willen opstarten of verder uitbouwen.

Download het integratiebeleid ondersteuningspakket

Ondersteuning door Parantee-Psylos


- Inspiratiegids G-sport (2018) / Parantee-Psylos
- 16 good practices clubondersteuning (2018) / Parantee-Psylos
- charter jongeren met psychische kwetsbaarheid (2018) / GeestigGezondSporten
- G-sportvormingswijzer (2018) / Parantee-Psylos
- Tips begeleiden van sporters met een handicap (2015) / Sport Vlaanderen
- Tips begeleiden van kinderen met een beperking (2016) / Sport Vlaanderen
- Tips begeleiden van jongeren met een psychische kwetsbaarheid (2018) /GeestigGezondSporten
- Leidraad G-sportrubriek (2018) / Parantee-Psylos
- Tool clubondersteuning (2018) / Parantee-Psylos
- Boomstructuur (2018) / Parantee-Psylos
- Overzicht G-sportconsulenten (2019) / Parantee-Psylos

Goede voorbeelden van partners van Parantee-Psylos


- onthaalbrochure G-sport  Voetbal Vlaanderen,
- onthaalbrochure G-sport Tennis Vlaanderen
- onthaalbrochure G-sport Vlaamse Hockey Liga
- onthaalbrochure G-sport GymnastiekFederatie Vlaanderen
- Promofilmpje G-sport Voetbal Vlaanderen
- Promofilmpje  Tennis Vlaanderen
- Promofilmpje Badminton Vlaanderen
- Promofilmpje Golf Vlaanderen
- Introductiepresentatie nieuwe G-sportclub Basketbal Vlaanderen
- G-sport flyer Voetbal Vlaanderen
- G-sport flyer Cycling Vlaanderen
- G-sport flyer Vlaamse Hockey Liga
- G-sport flyer Volley Vlaanderen
- Nieuwsbrief G-sport Vlaamse Zwemfederatie
- Nieuwsbrief G-sport Wind- en Watersport Vlaanderen