Ga naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Updates m.b.t. Coronavirus: kleurcodes in de sport

Nieuws 29 juli 2020

UPDATE 26 augustus: kleurcodes in de sport

Om de sportsector zo goed mogelijk te ondersteunen in de opstart van het nieuwe seizoen, werd een systeem met kleurcodes voor de sport uitgewerkt. Deze codes (groen, geel, oranje, rood) geven de ernst van de coronasituatie in ons land op dat moment weer, alsook de daarbij geldende maatregelen.

Op woensdag 26 augustus bereikten de sportministers van de drie gemeenschappen, in samenspraak met het brede sportveld, een akkoord over de invulling van de kleurcodes geel, oranje en rood (raadpleeg hier het persbericht). Daarmee wordt een duidelijk kader geboden voor de sportoefening vandaag, maar liggen er ook scenario’s klaar voor als de situatie regionaal of lokaal zou verslechteren.

Wat houden de codes in?

We starten het seizoen met code geel in heel Vlaanderen (d.d. 26 augustus) en hopen met de hele sportsector dat we niet moeten evolueren naar een strengere code. De laatste richtlijnen van 29 juli (zie 'update 29 juli' hieronder) blijven van toepassing bij deze code geel.

Raadpleeg voortaan deze basisdocumenten bij de organisatie van of deelname aan sportactiviteiten:

Lokaal strengere code mogelijk: informeer je goed in je gemeente

Steden en gemeenten zijn nog steeds bevoegd om zelf autonoom een kleurcode uit te roepen die strenger is dan afgekondigd door een hoger beleidsniveau, naargelang de ernst van de lokale coronasituatie. Informeer dus ook naar de kleurcode die binnen je eigen stad of gemeente van toepassing is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE 29 juli: nieuwe maatregelen voor G-sport en wijzigingen ten opzichte van fase 4 (onderlijnd)

Op maandag 27 juli kondigde de nationale veiligheidsraad aangepaste maatregelen voor de sportsector aan.

Vanaf 29 juli gelden deze maatregelen:

 • Alle sportactiviteiten zijn weer toegelaten mét contact als:
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
  • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
  • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
  • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
  • de contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd met het oog op de contact-tracing.
 • Publiek mag:
  • Maximum 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
  • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte is vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar, dat als referentie dient voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen.
  • Er geldt een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen.
 • In het MB (ministerieel besluit) staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen steeds strengere regels kunnen opleggen op hun grondgebied. Neem dus steeds contact op met jullie lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten.
 • In alle openbare gebouwen (waaronder sporthallen) geldt tevens een mondmaskerplicht. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.
 • Als sportfederatie vragen wij aan al onze clubs om in deze tijden van heropflakkering van het virus alle nodige maatregelen te nemen zodat de sportbeoefening op een veilige manier kan georganiseerd worden. Ondanks dat de sportbubbels kunnen bestaan uit maximaal 50 personen lijkt het ons raadzaam om de sportbubbels in de huidige maatschappelijke context, waarin gevraagd wordt om de persoonlijke contacten zo veel als mogelijk te beperken, de trainingen en activiteiten zo te organiseren dat de sportbubbels zo klein mogelijk gehouden worden. Hetzelfde geldt voor de toeschouwers op wedstrijden en evenementen. Wij vertrouwen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om alle nodige maatregelen te nemen om de social distancing maximaal te garanderen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat we de komende periode blijvend kunnen sporten in clubverband. Alvast bedankt!!

Activiteiten Parantee-Psylos

Gedragscodes en protocollen:

Vragen of meer info?

Heb je vragen over onze maatregelen tegen het Coronavirus of over bovenstaand advies? Neem dan gerust contact op met jessica.desmet@parantee-psylos.be of via 09 243 11 77.

Meer info over de maatregelen die ieder voor zich kan nemen, lees je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerdere berichtgeving (archief)

UPDATE 8 juni: nieuwe versoepelingen voor G-sport op 8 juni

Vanaf 8 juni (fase 3)

 • De meeste sportactiviteiten kunnen zonder onderscheid hervatten.
 • Zowel outdoor als indoorinfrastructuur mag terug open.
 • Fitnesscentra mogen opnieuw open.
 • Trainingen en wedstrijden kunnen hervat worden.
 • Dit kan enkel indien tijdens de training of wedstrijd de social distancing (1,5 meter) tussen de deelnemers gegarandeerd kan worden.
 • Dit alles is wel nog onderhevig aan enkele beperkende voorwaarden:
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten.
  • Zwembaden moeten voorlopig nog gesloten blijven. Zwemmen kan wel op andere plaatsen (open water zwemmen), mits naleving van de regelgeving van toepassing en de geldende signalisatie.
  • Sporten in groep kan voorlopig enkel in georganiseerd verband, met een maximum van 20 personen (= sportbubbel), inclusief een verplichte trainer. Elke G-sporter mag met een persoonlijke begeleider (sporthelper, ADL, gids, transfer) sporten op voorwaarde dat dit een huisgenoot of de vaste persoonlijke assistent is. Deze personen worden meegeteld in de groep van 20 personen (zie gedragscode G-sporters).
  • Bij de sportactiviteiten, zowel trainingen als wedstrijden, moeten alle personen nog steeds de social distancing respecteren (minstens 1,5 meter afstand houden), behalve voor kinderen tot en met 12 jaar. Dit betekent dat deelactiviteiten van een sport waar de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden, voorlopig nog niet kunnen aangeboden worden aan personen ouder dan 12 jaar.
 • Topsporters krijgen toegang tot alle sportfaciliteiten, indien ze een topsportstatuut hebben.
 • De horeca kan terug opstarten, onder strikte voorwaarden. Dit is eveneens van toepassing op kantines. Deze moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. Deze regels vind je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • De gedragscode voor G-sporters blijft van kracht.
 • Enkele voorbeelden voor sporttakken uit het sportaanbod van Parantee-Psylos:
 • Boccia, goalbal, torbal, powerchairhockey en voetbal: trainingen zonder contact zijn toegestaan, met uitzondering van het contact van de persoonlijke begeleider (zie gedragdscode G-sporters)
 • Badminton, showdown, tafeltennis, wielrennen: trainingen zijn toegestaan, mits de algemene maatregelen worden toegepast (zie gedragscode G-sporters) Zwemmen: nog niet toegestaan.

UPDATE 18 mei - nieuwe versoepeling voor sport vanaf 18 mei

Deze versoepelingen voor de sportsector zijn vanaf 18 mei van kracht:

 • Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht, op voorwaarde dat:
  • die geen fysiek contact impliceren,
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden, d.w.z. enkel georganiseerd door een club of vereniging,
  • ze in een groep van maximum 20 personen, liefst altijd dezelfde, plaatsvinden,
  • er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is,
  • en er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.
 • Ritten te paard en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters

Deze beslissingen werden ook al genomen m.b.t. sport:

 • Je mag natuurlijk ook nog steeds alleen buiten sporten en bewegen. Of met twee andere, steeds dezelfde personen met wie je niet onder hetzelfde dak woont. Bijkomend vanaf 18 mei: G-sporters met een begeleider mogen samen met maximaal 2 andere G-sporters met elk een begeleider sporten, op voorwaarde dat dit een huisgenoot of de vaste persoonlijke assistent is.
 • Uiteraard neem je de social distancing in acht evenals de nodige handhygiëne vóór en na het sporten. Ook het sportmateriaal moet vóór en na het sporten proper gemaakt worden. Niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis is weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden.
 • Kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties gesloten. Toiletten mogen open zijn, bij voorkeur zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen.
 • Verhuur of verkoop van sportmateriaal is weer toegestaan.

Gedragscodes voor deelname aan een georganiseerde activiteit

Een klankbordgroep ontwikkelde in opdracht van Sport Vlaanderen gedragscodes uit om een veilige en verantwoorde heropstart van fase 2 te garanderen. Er zijn gedragscodes voor sporters, vrijwilligers, bestuurders…, en in samenwerking met Parantee-Psylos werd een aparte code voor G-sporters ontwikkeld, waarin onder meer een extra versoepeling rond de begeleiding van de G-sporter wordt toegestaan (zie ook hierboven). Voor instructies over kinderen jonger dan 12, zie de ‘Gedragscode ouders’. Raadpleeg hier alle gedragscodes:

Ons advies voor onze sportclubs

We verspreiden een open brief aan onze G-sporters en G-sportclubswaarmee we enerzijds het belang van sporten in deze vernieuwde context onderstrepen, maar anderzijds ook oproepen om de afkondigde maatregelen op een correcte manier te respecteren en de regels niet te omzeilen. We vragen om het nieuwsbericht maximaal mee te verspreiden, zodat de heropstart van de sportsector als een succesverhaal kan (blijven) gelden.

Verder vragen we ook op de gedragscodes, hierboven opgelijst, maximaal te verspreiden. De documenten worden via mail naar alle sportclubverantwoordelijken doorgestuurd.

UPDATE 4 mei - Verheldering maatregelen vanaf 4 mei

De Vlaamse Sportfederatie kreeg verduidelijking op de vragen over de nieuwe maatregelen (zie vragen hieronder bij update 1 mei):

 • Het verplaatsen naar een sportinfrastructuur is vanaf 4 mei toegestaan. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.
 • Toiletten mogen open zijn in functie van het handhaven van de persoonlijke hygiëne.
 • Drankautomaten mogen geopend worden.
 • Gedeeld sportmateriaal moet vóór en na het sporten ontsmet worden. Verhuur of verkoop van sportmateriaal wordt niet toegestaan.

We geven jullie ook nogmaals expliciet mee dat alle clubs en leden verzekerd blijven bij Parantee-Psylos, ook voor sport en beweging op individuele basis (bv een work-out thuis).

UPDATE 1 mei - Coronavirus: lichte versoepeling vanaf 4 mei voor sport

Op 24 april kondigde de Nationale Veiligheidsraad een eerste deel maatregelen van de exitstrategie aan, opgedeeld in fasen. Die houden ook een lichte versoepeling in voor de sportsector. Wij lijsten voor jullie de nieuwe maatregelen van fase 1 op, die vanaf maandag 4 mei van kracht gaan. Over de volgende fasen zal later concreet gecommuniceerd worden, nadat de nationale veiligheidsraad de doorgang ervan positief evalueerde en verduidelijkte.

Vanaf maandag 4 mei is fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 personen, of gezinsleden onder hetzelfde dak +2 personen). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht.
Toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

De algemene regels inzake social distancing en hygiëne blijven vanzelfsprekend van kracht, voor, tijdens en na de sportactiviteit.

 • Hou anderhalve meter afstand (behalve voor samenwonenden)
 • Persoonlijke hygiëne (zie afbeelding hieronder)

Indien er geen expliciete wijzigingen werden aangekondigd in de beslissingen van 24 april, blijven de eerder geldende beperkingen van kracht (zie onderaan deze webpagina).


Ons advies voor onze sportclubs

 • Organiseer de sportactiviteit binnen je club enkel conform bovenstaande maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.
 • Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van gemeenschappelijk sportmateriaal (los en vast) tenzij het ontsmet kan worden.
 • Outdoor infrastructuur kan opengesteld worden, zodat de activiteiten zoals hierboven vanaf 4 mei kunnen beoefend worden.
 • Douches en kleedkamers moeten gesloten blijven.

Vragen tot verduidelijking vanuit VSF voorgelegd - updates

De Vlaamse Sportfederatie (VSF), belangenbehartiger van alle Vlaamse sportfederaties, legde de volgende vragen voor aan de nationale instanties over de eerste fase die vanaf 4 mei van start gaat:

 • Kan er bevestigd worden dat de verplaatsing naar de outdoor sportinfrastructuur een essentiële (en dus toegelaten) verplaatsing is om een toegelaten activiteit te beoefenen?
 • Openstellen van douches, kleedkamers en kantines is voorlopig nog verboden. Openstellen van toiletten lijkt een noodzaak in functie van handhaving hygiëne (o.a. ook handen wassen). Kan bevestigd worden dat het openstellen van toiletten bij sportinfrastructuur wordt toegelaten?
 • Er werd geen uitspraak gedaan over het gebruik van gedeeld (los en vast) sportmateriaal. Kan hierover verduidelijking komen? De sportsector gaat voorlopig uit van het voorzichtigheidsprincipe.

Van zodra bovenstaande vragen verhelderd werden, kan je de verduidelijkingen op deze pagina terugvinden.

UPDATE 23 maart 2020 (18u): alle sportieve activiteiten t.e.m. 30 juni afgelast/uitgesteld

De Raad van Bestuur van Parantee-Psylos heeft naar aanleiding van de verdere ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus beslist om alle sportieve activiteiten op de kalender t.e.m. eind juni af te gelasten of uit te stellen. De beslissing houdt concreet in dat:

 • Alle sportieve clubactiviteiten, met inbegrip van laagdrempelige, recreatieve en competitieve activiteiten, alsook classificatiesessies, FUNdays en trainingen… worden afgelast tot en met 30 juni, m.a.w. tot het einde van dit sportseizoen 2019-2020 (cfr. ons intern reglement).
 • Voor de onderstaande sporttakken wordt de competitie met onmiddellijke ingang stopgezet. Aanvullend per sporttak gelden ook volgende maatregelen en meldingen:
  • Boccia: er wordt bekeken of de Belgische kampioenschappen in het najaar georganiseerd kunnen worden.
  • Goalbal en torbal: de kampioen wordt nu aangeduid op basis van de huidige rangschakking. Stijgers en dalers worden bepaald in overleg met het competitiemanagement.
  • Powerchair hockey: er is geen kampioen dit seizoen wegens te weinig gespeelde
   wedstrijden.
  • Showdown: er is geen kampioen in dit eerste competitieseizoen wegens te veel verschil in het aantal gespeelde wedstrijden. In overleg met het competitiemanagement wordt het volgend seizoen voorbereid.
  • Voetbal: het finaletoernooi van de zaalvoetbal -en minivoetbalcompetitie voor personen met een psychische kwetsbaarheid is afgelast. De 1e en 2e per provincie zijn gekend en hebben hun trofeeën nog tegoed.
  • Zwemmen: er wordt bekeken of het Belgische kampioenschap naar het najaar kan worden uitgesteld.
  • Tafeltennis: er wordt bekeken of het Vlaamse en Belgische kampioenschappen naar het najaar kunnen worden uitgesteld.
  • Wielrennen: de wedstrijden tot en met eind juni worden afgelast, wedstrijden die daarna gepland zijn gaan door.
 • Voor de verschillende sporttakken zullen we een datum prikken waarop stijgers/dalers en de nieuwe data van Belgische kampioenschappen en andere uitgestelde activiteiten worden bekendgemaakt.
 • Voor vergaderingen wordt case by case bekeken of we die afgelasten, uitstellen of laten plaatsvinden via een digitale tool.

Medewerkers Parantee-Psylos blijven #nonstopvoorgsport beschikbaar (telewerk)

 • De burelen in het Huis van de Sport in Gent zijn gesloten tot en met 3 april
 • Onze medewerkers blijven telefonisch en digitaal bereikbaar voor al jullie vragen
 • Vaste telefoonnummers zijn doorverbonden en kan je blijven gebruiken
 • Overlegmomenten worden georganiseerd via Skype, Microsoft Teams of een ander kanaal naar wens.

Vragen of meer info?

Heb je vragen over onze maatregelen tegen het Coronavirus of over bovenstaand advies? Neem dan gerust contact op met jessica.desmet@parantee-psylos.be of via 09 243 11 77.

Meer info over de maatregelen die ieder voor zich kan nemen, lees je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/