Ga naar hoofdinhoud

Missie/visie/waarden

Missie

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Visie

Parantee-Psylos vzw focust zich op de mogelijkheden en staat erop dat elke G-sporter de mogelijkheid heeft om kwaliteitsvol te sporten. Elke sporter met een beperking moet zijn sport of bewegingsvorm kunnen uitoefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Elke sporter met een beperking zou binnen zijn mogelijkheden én interesses moeten kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten. Parantee-Psylos vzw toont de ambitie om ervoor te zorgen dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten.

Waarden

1. Betrokkenheid

Inspraak van en participatie door mensen met beperking verhoogt de betrokkenheid en de zin om dingen op te pakken. We luisteren naar onze clubs, onze sporters, onze vrijwilligers… en stemmen onze dienstverlening hierop af.

2. Diversiteit

Elke sporter verdient een kans. We werken klantgericht en vraag-gestuurd. Elke sporter moet op een zo normaal mogelijke manier kunnen deelnemen. Elke sporter moet kunnen bewegen binnen zijn mogelijkheden, interesses, keuzes…

3. Dynamisme

G-sport is in beweging en Parantee-Psylos beweegt mee. Met nieuwe mogelijkheden, met de evoluties binnen elke sporttak, met innovatieve praktijken, met nieuwe manieren van communiceren… Parantee-Psylos is voortdurend in beweging om meer mensen met een beperking in beweging te zetten.

4. Respect

We hebben respect voor elkaar, onze eigen grenzen en die van een ander. We respecteren de regels en afspraken. We werken op een transparante en open manier. We houden rekening met de privacy van elk individu en gaan daar respectvol mee om.

Subnavigatie over ons