Ga naar hoofdinhoud

Inclusief sportclubmodel voor personen met kwetsbaarheid

Minstens één op vier Vlamingen kampt op een bepaald moment in zijn leven met een moeilijke periode van psychische kwetsbaarheid. We stellen vast dat mensen met een psychische kwetsbaarheid geen of onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod en er (meer) nood is aan een aanbod op maat. Met een inclusief sportclubmodel wil Parantee-Psylos die drempel wegwerken.

Onze sportclub Boezjeern ontwikkelde een innovatief sportclubmodel voor de participatie aan een beweeg- en sportaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (PSY) of mensen die geen aansluiting kunnen vinden bij het regulier sportaanbod. Het model is duurzaam, participatief en heeft een uniek inclusief karakter, waarbij mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen zonder kwetsbaarheid/beperking, mensen in kansarmoede... samen sporten met een omkadering op maat van deze sporters. G-sportfederatie Parantee-Psylos wil dat model voor mensen met een psychische kwetsbaarheid verder beschrijven, documenteren en introduceren bij onze aangesloten en potentiële nieuwe clubs.

"Prima om je niet altijd prima te voelen" (Lien De Bruycker, medewerker Parantee-Psylos)

Sportclubs voor personen met een psychische kwetsbaarheid organiseren hun beweeg- en sportaanbod op dit moment bijna uitsluitend binnen de muren van de psychiatrische voorzieningen of ziekenhuizen, met enkel patiënten als deelnemers aan het beweeg- en sportaanbod. Door van dat ‘klassiek clubmodel’ over te schakelen naar een duurzaam, participatief en inclusief sportclubmodel voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid willen we vermijden dat deelnemers uit de settings stoppen met bewegen of sporten op het moment dat hun binding met de setting (het patiënt zijn) stopt. Het nieuwe model beoogt de opstart van duurzame samenwerkingen tussen relevante actoren (wijkcentra, begeleid wonen, beschut wonen, psychiatrisch ziekenhuis, bedrijven…)

Lees hier een interessant artikel van Sociaal.Net over sportclub Boezjeern: "Wij zijn een sportclub waar echt iedereen welkom is, waar het niet uitmaakt of je een goede sporter bent of niet. En waar het prima is om je niet altijd prima te voelen."

Onze freelance medewerker Lien De Bruycker zal dit project uitvoeren en vanuit eigen ervaringen en kennis van bij sportclub Boezjeern andere sportclubs begeleiden. Heb je vragen rond dit project of wil je hier als sportclub instappen? Neem dan zeker contact op!

Lien De Bruycker
lien.debruycker@parantee-psylos.be
0468 06 60 35

Enkele actieve sporters uit sportclub Boezjeern
Enkele actieve sporters uit sportclub Boezjeern