Contrast

Fundamentals

Personen met een beperking aanzetten tot sporten is een belangrijke doelstelling van Parantee-Psylos. Wie nog niet op regelmatige basis aan sport doet, maar daar wel voor open staat, kan terecht bij ons FUNdamentals-project. 

Wil je graag kennis maken met een brede waaier aan G-sporten? Kom dan langs op een van de vele FUN-activiteiten die we samen met onze partners organiseren. Hun naam hebben ze alvast niet gestolen: sportplezier staat telkens centraal! 

Deelnemers die dat willen, krijgen nadien de kans om in te stappen in een begeleidingstraject op maat als eerste stap naar een duurzaam G-sporten. Samen gaan we op zoek naar een geschikt aanbod, dat aansluit bij jouw noden en mogelijkheden!

FUN-activiteiten 2020


DATUM     

EVENEMENT

PLAATS

DOELGROEP

4/03/2020

Blind(sports)date

Brugge

VI

6&7/03/2020

Kangoeroebeurs

Waregem

FYS, VE, ASS

22/08/2020

FUNday

Ternat

FYS

14/10/2020

Blind(sports)date

Brasschaat

VI

25/10/2020

Jeugdsportfeest

Gent

ASS, FYS, VE

7/11/2020

FUNday

Pelt

FYS


FUNdamentals in revalidatiecentra

Om de opstap naar duurzaam sporten te verkleinen starten we met het aanbieden van G-sport tijdens de revalidatie, bovenop de therapie. Lesgevers van clubs in de omgeving geven initiaties in de revalidatiecentra. Als men door een sport gebeten is kan men via G-sportconsulent van Sport Vlaanderen de mogelijkheden in zijn/haar omgeving nagaan.

NetwerkFUNdamentals

Met het project netwerkFUNdamentals focust sportfederatie Parantee-Psylos zich specifiek naar jongeren en jongvolwassenen (6-25 jaar) met psychische kwetsbaarheid of die opgroeien bij ouders met psychische kwetsbaarheid. Door lokaal partners uit de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en andere zorginstellingen samen te brengen met meer 'traditionele' sportpartners willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat er een lokaal passend aanbod voor deze jongeren gecreëerd wordt. En dat er optimaal met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd wordt.

Hoe dit precies ingevuld zal worden is sterk afhankelijk van de lokale context en aanwezige expertise, accommodatie,… Door het netwerk kunnen er ook bruggen gebouwd worden met meer traditionele sportaanbieders of kunnen er hier diensten ontstaan die meer op maat zijn van de beoogde jongeren. Op die manier is een doorstroming naar de reguliere sport en een opvolgprogramma ook meer mogelijk.