Fundamentals

Personen met een beperking aanzetten tot sporten is een belangrijke doelstelling van Parantee-Psylos. Wie nog niet op regelmatige basis aan sport doet, maar daar wel voor open staat, kan terecht bij ons FUNdamentals-project. 

Wil je graag kennis maken met een brede waaier aan G-sporten? Kom dan langs op een van de vele FUN-activiteiten die we samen met onze partners organiseren. Hun naam hebben ze alvast niet gestolen: sportplezier staat telkens centraal! 

Deelnemers die dat willen, krijgen nadien de kans om in te stappen in een begeleidingstraject op maat als eerste stap naar een duurzaam G-sporten. Samen gaan we op zoek naar een geschikt aanbod, dat aansluit bij jouw noden en mogelijkheden!

FUN-activiteiten 2020


DATUMEVENEMENTPLAATSDOELGROEP

4/03/2020

Blind(sports)date

Brugge

VI

6&7/03/2020

Kangoeroebeurs

Waregem

FYS, VE, ASS

20/05/2020

FUNday powerchairsporten

Brasschaat

FYS

20/06/2020

Sport in de kijker

Pelt

VI

24/06/2020

HorusSport

Waregem

VI

22/08/2020

FUNday

Ternat

FYS

14/10/2020

Blind(sports)date

Brasschaat

VI

25/10/2020

Jeugdsportfeest

Gent

ASS, FYS, VE

7/11/2020

FUNday

Pelt

FYS


NetwerkFUNdamentals

Met het project netwerkFUNdamentals focust sportfederatie Parantee-Psylos zich specifiek naar jongeren en jongvolwassenen (6-25 jaar) met psychische kwetsbaarheid of die opgroeien bij ouders met psychische kwetsbaarheid. Door lokaal partners uit de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en andere zorginstellingen samen te brengen met meer 'traditionele' sportpartners willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat er een lokaal passend aanbod voor deze jongeren gecreëerd wordt. En dat er optimaal met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd wordt.

Hoe dit precies ingevuld zal worden is sterk afhankelijk van de lokale context en aanwezige expertise, accommodatie,… Door het netwerk kunnen er ook bruggen gebouwd worden met meer traditionele sportaanbieders of kunnen er hier diensten ontstaan die meer op maat zijn van de beoogde jongeren. Op die manier is een doorstroming naar de reguliere sport en een opvolgprogramma ook meer mogelijk.