Contrast

Clubbegeleiding: knowhow

1. Structuur van de club
2. Aanbod van de club
3. Knowhow binnen de club
4. Communicatie & promotie door de club
5. Extern netwerk van de club
6. Positief klimaat


Binnen de sportclubwerking is het belangrijk dat er geëngageerde mensen
aanwezig zijn maar ook dat er voldoende knowhow is. Deze knowhow kan je
aanscherpen door je blijvend te informeren en bij te scholen. Knowhow is de basis van een kwaliteitsvolle omkadering van de club. Het is belangrijk dat je trainers en bestuurders indien mogelijk geschoold zijn en ook blijvend inzetten op hun sporttechnische en/of bestuurlijke kennis.  
 • Clubbegeleiding : met behulp van tools en goede voorbeelden werken aan de knowhow van club
  • Info over wetten, decreten, G-sportlandschap
  • Begeleiding Dynamo Project & knowhow
 • Onder SupPORT: terugbetaling forfaitair bedrag van €100 voor slagen van VTS cursus.
 • Kortingstarief bij deelname aan bijscholingen en trefdagen voor clubbestuurders
 • Kortingstarief bij deelname aan bijscholingen voor clubtrainers
 • Organisatie Algemeen Gedeelte van Initiatoropleiding
 • Organisatie van vormingsaanbod voor trainers. (Praktijkdag, infosessie Sport met CP,…) 
 • Organisatie van vormingsaanbod voor clubbestuurders. (Trefdagen,…)
 • Flash clubbeleid
 • Diplomawerking in boccia en torbal
 • Gratis te downloaden trainingsfiches over rolstoelvaardigheden, goalbal/torbal voor clubtrainers