Ga naar hoofdinhoud

Situering classificatie

Handleiding nationale classificatie 27/10/2020

Deze handleiding bevat de algemene regels voor de nationale classificatie van personen met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking die competitiesport willen beoefenen. De richtlijnen zijn bestemd voor alle bij het classificatieproces betrokken personen: competitiesporters, trainers, coaches, begeleiders, classificeerders, bestuurders en verantwoordelijken van alle sportclubs en sportfederaties die één of meerdere G-sporten aanbieden. 


Parantee-Psylos coördineert de classificatie van competitiesporters met fysieke, visuele of verstandelijke beperking in Vlaanderen, zowel van de eigen leden als van de leden van andere Vlaamse sportfederaties.

De handleiding is gebaseerd op de ‘Athlete Classification Code’ van IPC (International Paralympic Committee) die vanaf 1 januari 2017 van kracht ging. Het is een raamwerk waarbinnen IPC, de Internationale Federaties (IF’s), de Nationale Paralympische Comités (NPC) en de Nationale Federaties (NF’s) de classificatie dienen te regelen. De code stuurt hiermee een consistent internationaal en nationaal classificatiebeleid.

Het BPC (Belgian Paralympic Committee) is het NPC voor België en mandateert Parantee-Psylos om de ‘nationale classificatie’ toe te kennen in Vlaanderen en Brussel, idem dito voor LHF (Ligue Handisport Francophone) in Wallonië.

Wanneer de nationale koepel (NF) de eindverantwoordelijkheid van een G-sporttak draagt, kan ze de classificatie zelf organiseren en dient ze uiteraard de ‘Athlete Classification Code’ van IPC binnen de eigen competitiewerking toe te passen. De nationale koepel en de respectieve Vlaamse sportfederatie kunnen in dit geval ook beroep doen op de serviceverlening van Parantee-Psylos voor de uitvoering van de classificatieprocedure. 

Op het eind van dit document wordt de procedure voor de aanvraag van een internationale classificatie kort beschreven. Wanneer een sporter internationaal is geclassificeerd, primeert deze internationale sportklasse op de nationale klasse, zelfs als deze van elkaar verschillen.

Voor sommige sporttakken is er voor G-sporters met een fysieke beperking geen nationale classificatieprocedure voorzien en wordt de atleet direct doorverwezen naar de internationale classificatieprocedure. De toelatingsproef dient wel eerst in België te gebeuren.