Ga naar hoofdinhoud

Over Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creƫert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. (Bekijk de presentatie over de identiteit van Parantee-Psylos)

Het aanbod wordt uitgewerkt voor alle leeftijden, zowel op recreatief, competitief als topsportniveau.

De federatie is een volledig neutrale organisatie die zowel een normalisatie als een zo hoog mogelijke graad van integratie van personen met een beperking beoogt.

Optimale samenwerking met reguliere sportfederaties en andere maatschappelijke actoren is dan ook een belangrijke doelstelling.

De vzw zal tot slot de belangen van personen met een beperking maximaal verdedigen zodat zij alle kansen krijgen om volwaardig te sporten en te bewegen.

Parantee-Psylos is de Vlaamse unisportfederatie G-sport en organiseert van A tot Z het sportaanbod voor personen met een beperking in Vlaanderen (bekijk de federatiefolder). Samen met Sport Vlaanderen en G-sport Vlaanderen geeft Parantee-Psylos vorm aan het integrale en transversale G-sportbeleid in Vlaanderen.Het Paralympic Team Belgium is het samenwerkingsverband op topsportniveau tussen de koepelbeweging Belgian Paralympic Committee (BPC) en de sportfederaties Ligue Handisport Francophone (LHF) en Parantee-Psylos. Het Belgian Paralympic Committee is lid van het International Paralympic Committee en tal van andere internationale organisaties voor G-sport.