Ga naar hoofdinhoud

Jeugdsport goede voorbeelden

Op deze pagina verzamelen we goede voorbeelden van jeugdsportclubs binnen het project 'De jeugd, de DOEkomst'.

AANBOD

 • Wapper vzw organiseert een weekend voor de jongeren: de jeugd staat hier centraal en sporten worden beoefend waarbij plezierbeleving centraal staat
 • Er is samenwerking tussen Wapper vzw, Forest Wheels en Spinnaker, dat zijn drie G-sportclubs in het Antwerpse. Dit om naar elkaar door te verwijzen en het aanbod af te stemmen. Het project 'handikid' van de stad Antwerpen bundelt dit.

STRUCTUUR

 • Dienstenaanhuis Zedelgem Lions organiseert een onder de jongeren om te peilen naar de tevredenheid en de wensen
 • Wapper vzw zet een eigen bus in om de transport drempel bij de sporters weg te nemen
Jeugdverantwoordelijke Daisy: "De bus van Wapper rijdt wekelijks de kinderen van verschillende MPI's van en naar de sporthal. Er zijn binnen de club verschillende chauffeurs die elkaar afwisselen. De bus rijdt ook naar de zwemwedstrijden en naar het sportkamp om zo de transport-drempel te verlagen."
 • Bij BOAS probeert men de transport drempel te verlagen door beroep te doen op helpper.be


PROMOTIE EN COMMUNICATIE

 • Somival vzw heeft een aparte pagina op de website om naar de jeugdwerking te verwijzen. De jeugdverantwoordelijke wordt hierop vermeld, alsook aankomende activiteiten (link)
beeld van de website van Somival kidspagina
 • Ook op de website van Wapper vind je de specifieke info voor kinderen en jongeren terug op een aparte pagina van WapperKids

 • DAIS vzw ontwikkelde een logo specifiek voor de jeugdwerking: DAIS for kids
 • Bij Junior Bears On Wheels wordt de sociale media onderhouden door enkele jonge sporters. Ze maakten een aparte facebookpagina en zorgen daar voor updates van hun werking.

EXTERN NETWERK

 • Contact met ouders: JBOW maakt een afsprakennota waarbij de afspraken tussen ouders en club duidelijk gemaakt worden en van beide kanten ondertekend worden
 • DIWI voorziet een zwembaan voor ouders: zo kunnen zij ook sporten terwijl hun zoon/dochter training krijgt
 • JBOW doet heel wat acties om nieuwe leden te werven. Dit wordt opgelijst in hun kalender
 • GIDOS werkt samen met jeugdvereningen uit de regio om te helpen tijdens de wedstrijddagen. In ruil krijgen deze organisaties communicatie van hun evenementen op de sociale media van GIDOS

KNOWHOW

 • Bij Hippofarm merkt men dat gediplomeerde lesgevers een meerwaarde bieden en ook vaak belangrijk zijn voor subsidies. Daarom gaat de trainster voor haar brevet aspirant-initiator. In afwachting daarvan gingen ze ook al langs bij een andere club die hippotherapie aanbiedt, om te zien hoe ze alles daar aanpakken #glurenbijdeburen
 • BOAS streeft naar kwaliteitsvolle begeleiding en voorziet een interne opleiding voor haar trainers. De clubverantwoordelijke deelt er zijn 20 jaar ervaring in het zwemmen voor zwemmers met een beperking met zijn trainers. De opleiding is gratis voor de eigen trainers betalend voor externen. Op de website is hier ook een pagina voor voorzien.

POSITIEF KLIMAAT

 • CAS vzw heeft afspraken rond ethische aspecten. Deze hangen uit in de club zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn.
 • GIDOS vzw ontwikkelde een onthaalbrochure voor jonge sporters, zodat het duidelijk is wat ze van de club kunnen verwachten
 • De gedragscode van Wapper is terug te vinden op hun website
 • In het bestuur van DIWI is sinds een aantal jaren een 'welzijnscel' opgericht. Deze cel houdt zich niet bezig met het sportieve maar bekommert zich om de API-werking, het positief klimaat en gezond sporten.
 • Krik-Krak maakte een engagementsverklaring op die door de trainers ondertekend werd. Zo weten ze dat iedereen op dezelfde golflengte zit.

TIPS voor acties tijdens corona

 • Maak oefeningen of opdrachten die de sporters thuis kunnen doen, zoals bij Dais vzw waar de dansleerkracht dansjes digitaal toont (link)
 • Communiceer met de leden, ook als de trainingen niet doorgaan. Dit kan via de website, facebook, mail,... Maar regelmatig contact behouden is belangrijk
 • Maak een challenge of thuisopdracht voor de leden, die ze aan de trainer of club delen
 • Herwerk de SWOT analyse van de club, geef ze een update
 • Doe een online brainstorm
 • Maak een mini-actieplan op voor de rest van dit jaar (bv. start seizoen 2020-2021)
 • Gebruik de tijd om lesvoorbereidingen op te maken of te delen onder de trainers onderling
 • Maak een briefing voor ouders
 • Maak werk van documenten die al langer op de planning stonden: een onthaalbrochure, een aankondiging van de API,...
 • Breng de jeugdsportcommissie of het jeugdbestuur samen via online mogelijkheden. Mogelijkheden voor online vergaderen vind je hier
 • ....