Contrast

Indienen van een klacht

Het kan gebeuren dat een sporter en/of zijn club en/of zijn sportfederatie/koepel niet akkoord gaat met de uitslag van de classificatie of de toegekende nationale sportklasse. De aanleggende partij kan een klacht indienen bij het secretariaat van Parantee-Psylos, conform het tuchtreglement van de sportfederatie.
Het indienen van een klacht heeft geen schorsende werking, met andere woorden de uitslag of nationale sportklasse blijft van toepassing zolang daarover niet anders is beslist.
De uitspraak van de tuchtcommissie is definitief en hiertegen is geen beroep mogelijk.
De sporter kan wel zijn aanvraag voor een internationale classificatie opstarten.

Het kan gebeuren dat een sporter en/of zijn club en/of zijn sportfederatie/koepel niet akkoord is met de gevolgde nationale classificatieprocedure. De aanleggende partij kan beroep aantekenen bij het secretariaat van Parantee-Psylos, conform het tuchtreglement van de sportfederatie.
De uitspraak van de beroepscommissie is eveneens definitief.

De tuchtregeling vind je hier terug.