Ga naar hoofdinhoud

Classificatie van VI (visueel)

Classificatieprocedure voor sporters met een visuele beperking = VI

Nationale classificatie voor de G-sporter met een visuele beperking (VI)

Tijdlijn

Wie doet wat

Hoe

1.

Vooraf

G-sporter is lid bij Parantee-Psylos of een erkende sportfederatie

2.

16 weken voor 1ste deelname aan competitie

G-sporter dient aanvraagdossier in bij classificatie@parantee-psylos.be

1.   Aanvraagformulier (doc 1b) ingevuld en ondertekend door de aanvrager

2.   Bedrag van 40 euro gestort op rekeningnummer
BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos

3.

Binnen 10 kalenderdagen na aanvraag

Parantee-Psylos bevestigt de ontvangst van het aanvraagdossier (doc 1b)

Per mail naar de aanvrager

4.

Toelatingsproef binnen 12 weken na aanvraag

Medisch-technische commissie  beoordeelt op afstand of nodigt uit op consultatie

G-sporter neemt volledig aanvraagdossier (doc 1b en evt. medische bijlagen) mee op consultatie bij de erkende oogarts

5.

4 weken na toelatingsproef

Parantee-Psylos communiceert de sportklasse en status

Per mail naar de aanvrager
en up-to-date classificatielijst per sporttak op de website

Doc1b_classificatie_aanvraagformulier g-sporter VI_pdf