Ga naar hoofdinhoud

Classificatie van VI (visueel)

Classificatieprocedure voor sporters met een visuele beperking = VI

Nationale classificatie voor de G-sporter met een visuele beperking (VI)

Tijdlijn

Wie doet wat

Hoe

1.

Vooraf

G-sporter is lid bij Parantee-Psylos of een erkende sportfederatie

2.

16 weken voor 1ste deelname aan competitie

G-sporter dient aanvraagdossier in bij classificatie@parantee-psylos.be

1.   Medisch diagnoseformulier VI (doc 3) ingevuld en ondertekend door de G-sporter én eigen oogarts

2.   Bedrag van 50 euro gestort op rekeningnummer
BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos

3.

Binnen 10 kalenderdagen na aanvraag

Parantee-Psylos bevestigt de ontvangst van het aanvraagdossier (doc 3)

Per mail naar de G-sporter

4.

Toelatingsproef binnen 12 weken na aanvraag

Medisch-technische commissie  beoordeelt op afstand

Beoordeling op afstand op basis van ingediende aanvraagdossier

5.

4 weken na toelatingsproef

Parantee-Psylos communiceert de sportklasse en status

Per mail naar de G-sporter
en up-to-date classificatielijst op de website


Doc3_classificatie_medisch diagnoseformulier VI